cách sử dụng hàm left, cách dùng hàm left, dùng hàm left, hàm left, hàm left excel, hàm left trong excel, cách sử dụng hàm left trong excel

Hàm LEFT – Hàm Lấy Ký Tự Bên Trái

Như các bạn đã biết, excel cung cấp rất nhiều các hàm xử lý, thao tác với chuỗi ký tự. Điều này là một thuận lợi lớn đối với các bạn là giáo viên, hàng ngày phải làm việc nhiều với các danh sách học sinh và điểm số. Bài…

Read more »
hàm đếm ký tự, hàm đếm ký tự trong excel, đếm ký tự trong excel, lệnh đếm ký tự trong excel, đếm ký tự excel, hàm đếm ký tự có điều kiện

Hướng Dẫn Hàm Đếm Ký Tự Trong Excel

Để đếm số lượng ký tự của một ô trong excel, chúng ta có rất nhiều cách để làm. Bằng cách sử dụng hàm đếm ký tự trong excel có sẵn, hoặc trong trường hợp đếm ký tự có điều kiện thì chúng ta kết hợp nhiều hàm lại với…

Read more »