Hướng Dẫn Hàm Đếm Ký Tự Trong Excel

hàm đếm ký tự, hàm đếm ký tự trong excel, đếm ký tự trong excel, lệnh đếm ký tự trong excel, đếm ký tự excel, hàm đếm ký tự có điều kiện

Để đếm số lượng ký tự của một ô trong excel, chúng ta có rất nhiều cách để làm. Bằng cách sử dụng hàm đếm ký tự trong excel có sẵn, hoặc trong trường hợp đếm ký tự có điều kiện thì chúng ta kết hợp nhiều hàm lại với nhau để tạo ra công thức riêng của mình.

Dưới đây sẽ giới thiệu một hàm đếm ký tự trong excel đơn giản mà bạn có thể áp dụng vào công việc “ngay và luôn”. 🙂

Hàm LEN trong Excel

Đây là hàm đếm ký tự trong excel cơ bản nhất. Hàm này đếm kí tự bao gồm cả khoảng trắng.

Cú pháp: =LEN(text)

Đển dễ nhớ thì bạn hình dung cấu trúc hàm LEN() thế này:

  • Dấu bằng (“=”) , là bắt buộc phải có khi bắt đầu viết một hàm nào đó trong Excel.
  • LEN: tên của hàm, nó được lấy từ 3 kí tự đầu của chữ “length” (trong tiếng Anh) có nghĩa là: “chiều dài”.
  • “text”: gọi là đối số, là dữ liệu truyền vào cho hàm để cho ra kết quả là số lượng ký tự chúng ta cần biết. Ngoài việc đối số có thể là một chuỗi, thì bạn cho thể gõ vào địa chỉ của ô cần đếm ký tự.
hàm đếm ký tự, hàm đếm ký tự trong excel, đếm ký tự excel

Ví dụ về hàm LEN()

Nhìn vào ví dụ về hàm Len() ở hình trên. Bài toán đặt ra là chúng ta cần đếm có bao nhiêu ký tự nằm trong ô có địa chỉ tương đối là “C4”. Chúng ta sẽ áp dụng hàm LEN(), và sẽ ra công thức như sau:

=LEN(C4)

Kết quả nhận được là “16”. Điều này có nghĩa là nội dung trong ô C4 có 16 kí tự kể cả khoảng trắng.

Đối với nội dung là ngôn ngữ tiếng Việt thì hàm LEN() sẽ không tính dấu vào nhé bạn.

Lưu Ý

Chúc bạn vui vẻ.

You May Also Like

About the Author: Công Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *