Chi Tiết Về Hàm ABS

hàm abs là gì, ham abs, hàm trị tuyệt đối trong excel, hàm trị tuyệt đối, hàm giá trị tuyệt đối, hàm trị tuyệt đối excel, hàm lấy giá trị tuyệt đối trong excel, lệnh abs trong excel, hàm giá trị tuyệt đối trong excel, hàm lấy giá trị tuyệt đối, hàm abs

Hàm ABS() là hàm lấy giá trị tuyệt đối trong Excel. Mục đích của hàm ABS là trả về giá trị tuyệt đối của một số, một biểu thức. Nó giúp bạn chuyển đổi các giá trị số âm, dương nằm lẫn lộn cùng một cột về giá trị dương.

Hàm này rất đơn giản và dễ hiểu, nên thường được kết hợp với các hàm khác để tạo ra một công thức phục vụ cho một công việc nào đó, tùy vào mục đích cụ thể nào đó của bạn.

Cú Pháp Hàm Lấy Giá Trị Tuyệt Đối

=ABS(number)

Trong đó tham số “number” có thể là một số âm hay dương nào đó, hoặc địa chỉ của một ô nào đó. Ví dụ:

=ABS(-5), =ABS(10), =ABS(B4),...

ABS được lấy từ 3 kí tự đầu của từ “ABSOLUTE” có nghĩa là “Tuyệt Đối”.

Mẹo Để Dễ Nhớ

Ví Dụ Về Hàm Giá Trị Tuyệt Đối

Giả sử bạn có bảng thống kê có cột “Số Liệu” là bao gồm cả số âm và số dương. Bạn muốn chuyển tất cả về giá trị là số dương đống loạt để áp dụng tính toán, thì lúc này công thức sẽ là:

=ABS(B6)

Sau đó, bạn copy công thức cho những dòng tiếp theo trong bảng thông kê.

hàm trị tuyệt đối trong excel, hàm trị tuyệt đối, hàm giá trị tuyệt đối, hàm trị tuyệt đối excel, hàm lấy giá trị tuyệt đối trong excel
Ví dụ về cách sử dụng hàm ABS()

Kết quả đạt được là bạn có được một cột “Kết Quả” với các giá trị đồng loạt là dương.

Chúc bạn nhiều niềm vui khi học và làm việc với excel.

You May Also Like

About the Author: Công Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *