Địa Chỉ Tương Đối, Tuyệt Đối Trong Excel và Cách Sử Dụng

Địa Chỉ Tương Đối, Tuyệt Đối Trong Excel và Cách Sử Dụng

Địa Chỉ Trong Excel Là Gì?

Địa chỉ trong excel là một khái niệm mà người dùng excel cần hiểu rõ và lúc nào cũng “PHẢI” sử dụng khi thực hiện các phép tính trong excel.

Nó dùng để xác định một ô (tiếng anh gọi là cell) trong excel với cấu trúc là cột trước dòng sau. Ví dụ: địa chỉ C3 là ô nằm ở vị trí cột C và dòng 3.

Trong excel, chúng ta cần phân biệt 2 loại là địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối. Ứng với mỗi loại thì có chức năng và cách sử dụng khác nhau. Vì vậy, chúng ta cần hiểu rõ để áp dụng cho phù hợp với từng hoàn cảnh khác nhau.

Địa Chỉ Tương Đối

Là loại địa chỉ sẽ thay đổi khi chúng ta thực hiện việc copy công thức và thông thường chúng ta sẽ sử dụng loại địa chỉ tương đối này nhiều hơn khi thực hiện các công thức tính toán trong excel.

C3, D5, A1, …. là những địa chỉ tương đối.

Địa Chỉ Tuyệt Đối

Ngược lại với địa chỉ tương đối, thì địa chỉ tuyệt đối trong excel là cố định, không thay đổi khi bạn thực hiện copy công thức. Lúc này cấu trúc của địa chỉ tương đối sẽ có thêm dấu đô la ($) vào phía trước chỉ số cột và dòng.

$D$8: chỉ số dòng và cột được cố định khi bạn copy công thức.

$D8: cố định chỉ số cột, nhưng chỉ số dòng sẽ thay đổi.

D$8: chỉ số cột thay đổi trong khi chỉ số dòng KHÔNG thay đổi.

Có nghĩa là : dấu đô la ($) nằm trước cái nào thì cái đó là cố định, không thay đổi.

Nhấn F4 để thay đổi qua lại giữa các kiểu địa chỉ.

PHÍM TẮT

Chúc bạn nhiều niềm vui khi sử dụng excel. Mọi thắc mắc hay có câu hỏi gì, bạn vui lòng comment vào bên dưới, mình sẽ hỗ trợ cho bạn.

You May Also Like

About the Author: Công Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *