Phím Tắt Chuyển Sheet Trong Excel

phím tắt chuyển sheet trong excel, phím tắt chuyển sheet excel, cách chuyển sheet trong excel, lệnh chuyển sheet trong excel, chuyển sheet trong excel bằng phím tắt, chuyển sheet nhanh trong excel, phím tắt chuyển sheet trong excel 2010, chuyển sheet trong excel

Bình thường khi bạn muốn chuyển đến một sheet nào đó trong Excel, bạn rê chuột đến sheet cần chuyển và nhấp để chọn. Tuy nhiên, cách chuyển sheet trong Excel này hơi bất tiện. Giả sử, hai tay bạn đang bận thao tác nhập liệu cho file Excel, mà cần chuyển qua sheet tiếp theo, bạn “bắt buộc” phải rời tay phải để sử dụng chuột thực hiện thao tác.

Trong khi đó, Excel có xây dựng sẵn các tổ hợp phím tắt “thần thánh” để thực hiện nhanh một hành động nào đó nhanh chóng. Vậy để chuyển sheet nhanh trong Excel, bạn áp dụng bộ phím tắt sau:

Tổ Hợp Phím Tắt Chuyển Sheet Nhanh Trong Excel

Ctrl + Page Up: chuyển đến sheet phía TRƯỚC (kề trái) so với sheet hiện tại.
Ctrl + Page Down: di chuyển nhanh sheet nằm kề SAU (liền phải).

Thì với tổ hợp phím này bạn dễ dàng di chuyển qua lại giữa các sheet trong Excel một cách nhanh chóng. Một điều lưu ý là khi sử dụng cách này là nó sẽ chuyển sheet một cách thứ tự. Bạn xem hình bên dưới, hiện tại chúng ta đang ở “Sheet3”, áp dụng tổ hợp phím tắt bằng cách nhấn và giữ phím “Ctrl”, sau đó nhấn phím “Page Up”. Kết quả là sẽ chuyển đến sheet nằm ở phía trước là “Sheet2”. Trong khi vẫn giữ phím “Ctrl”, nếu bạn nhấn thêm phím “Page Up” một lần nữa thì sẽ chuyển đến “Sheet1”.

phím tắt chuyển sheet trong excel 2010, cách chuyển sheet trong excel 2007, phím tắt chuyển sheet trong excel, chuyển sheet nhanh trong excel, chuyển sheet trong excel bằng phím tắt, phím tắt chuyển sheet excel
Kết hợp các phím “Ctrl + Page Up” hoặc “Down”.

Điều này có nghĩa rằng, mỗi khi áp dụng thì nó sẽ chuyển sheet theo thứ tự. Bạn không thể từ “Sheet3” chuyển thẳng đến “Sheet1” như cách dùng chuột.

Ngoài chức năng kết hợp với phím “Ctrl” làm tổ hợp phím tắt để chuyển sheet thì bạn có thể sử dụng độc lập.

Page Up: di chuyển lên TRÊN một màn hình trang tính.
Page Down: di chuyển XUỐNG một màn hình trang tính.

Khi được kết hợp với phím “Alt”

Alt + Page Up: di chuyển sang PHẢI một màn hình trang tính.
Alt + Page Down: di chuyển sang TRÁI một màn hình trang tính.

Lệnh chuyển sheet bằng phím tắt này có thể áp dụng với các phiên bản Excel 2007, 2010.

Chúc bạn vui khi áp dụng Excel phục vụ cho công việc của mình nhanh chóng và dễ dàng.

You May Also Like

About the Author: Công Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *