bỏ chữ page trong excel

Bỏ Chữ Page Trong Excel Được Hay Không?

Excel là một công cụ quen thuộc đối với các bạn là “dân kế toán”. Nó giúp các bạn làm các báo cáo tài chính một cách dễ dàng. Tuy nhiên, đôi khi các bạn hay gặp những “rắc rối” nho nhỏ như là: “tự nhiên” xuất hiện chữ “Page…

Read more »
phím tắt chuyển sheet trong excel, phím tắt chuyển sheet excel, cách chuyển sheet trong excel, lệnh chuyển sheet trong excel, chuyển sheet trong excel bằng phím tắt, chuyển sheet nhanh trong excel, phím tắt chuyển sheet trong excel 2010, chuyển sheet trong excel

Phím Tắt Chuyển Sheet Trong Excel

Bình thường khi bạn muốn chuyển đến một sheet nào đó trong Excel, bạn rê chuột đến sheet cần chuyển và nhấp để chọn. Tuy nhiên, cách chuyển sheet trong Excel này hơi bất tiện. Giả sử, hai tay bạn đang bận thao tác nhập liệu cho file Excel, mà…

Read more »
hiện thanh công cụ trong excel

Các Cách Ẩn, Hiển Thị Thanh Công Cụ Trong Excel

Có nhiều trường hợp bạn vô tình hay cố ý mà nhấn vào “nút mũi tên lên” nằm ở bên phải thanh công cụ Ribbon, động tác này sẽ ẩn thanh công cụ. Và bạn lúng túng không tìm thấy chỗ nào để hiện lại thanh công cụ trong Excel….

Read more »
Hàm If trong excel

Cách sử dụng hàm IF trong Excel – Đơn giản dễ hiểu nhất

Hàm If là một trong những hàm phổ biến và quan trọng nhất trong Excel. Đơn giản là hàm If trong Excel sẽ xét 1 điều kiện, sẽ trả về 1 giá trị nào đó nếu thõa mãn điều kiện hoặc trả về 1 giá trị khác nếu không thõa…

Read more »
Địa Chỉ Tương Đối, Tuyệt Đối Trong Excel và Cách Sử Dụng

Địa Chỉ Tương Đối, Tuyệt Đối Trong Excel và Cách Sử Dụng

Địa Chỉ Trong Excel Là Gì? Địa chỉ trong excel là một khái niệm mà người dùng excel cần hiểu rõ và lúc nào cũng “PHẢI” sử dụng khi thực hiện các phép tính trong excel. Nó dùng để xác định một ô (tiếng anh gọi là cell) trong excel…

Read more »