Hàm LEFT – Hàm Lấy Ký Tự Bên Trái

cách sử dụng hàm left, cách dùng hàm left, dùng hàm left, hàm left, hàm left excel, hàm left trong excel, cách sử dụng hàm left trong excel

Như các bạn đã biết, excel cung cấp rất nhiều các hàm xử lý, thao tác với chuỗi ký tự. Điều này là một thuận lợi lớn đối với các bạn là giáo viên, hàng ngày phải làm việc nhiều với các danh sách học sinh và điểm số.

Bài viết này sẽ giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng hàm LEFT, một hàm cơ bản thao tác với ký tự trong excel.

Cấu Trúc Hàm LEFT

LEFT(text,[num_chars])

Hàm LEFT có chức năng lấy một hoặc nhiều ký tự liên tiếp (có thể gọi là chuỗi con) trong một chuỗi ký tự nào đó, và vị trí lấy được tính từ TRÁI qua phải. Trong đó:

text: là nội dung một chuỗi ký tự nào đó, ví dụ: “bò một nắng Phú Yên”, “trâu gác bếp”,… hoặc là nhận vào giá trị địa chỉ của một ô nào đó chứa nội dung cần trích xuất.

[num_chars]: số lượng ký tự mà bạn cần trích xuất được tính từ trái qua. Nếu bạn nhập vào giá trị là “2” cho cụm từ “bò một nắng Phú Yên” thì kết quả nhận được khi áp dụng hàm LEFT(“bò một nắng Phú Yên”,2) là từ “bò”.

Lưu ý: nếu bạn để trống phần [num_chars], thì hàm LEFT sẽ tự động lấy 1 ký tự bên trái cùng của chuỗi.
=LEFT(“bò một nắng”) => “b”

Cách Sử Dụng Hàm LEFT Trong Excel

Chúng ta cùng phân tích ví dụ dưới đây.

cách sử dụng hàm left, cách dùng hàm left, dùng hàm left, hàm left, hàm left excel, hàm left trong excel, cách sử dụng hàm left trong excel
Ví dụ cách sử dụng hàm LEFT

Bạn nhìn vào hình trên, ở cột “Đặc Sản” chúng ta có 3 sản phẩm. Vì một yêu cầu công việc nào đó, bạn cần lấy ra từ “bò” trong cụm từ “bò một nắng” mà không làm ảnh hưởng đến dữ liệu của cột “Đặc Sản”. Bạn nhập công thức vào ô C6 như sau:

=LEFT(C6,2)

Kết quả trả về sẽ là từ “bò” nằm ở ô C6, mà bạn không cần phải làm gì.

Chúc bạn có nhiều niềm vui khi làm việc với Excel.

You May Also Like

About the Author: Công Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *