hàm đếm ký tự, hàm đếm ký tự trong excel, đếm ký tự trong excel, lệnh đếm ký tự trong excel, đếm ký tự excel, hàm đếm ký tự có điều kiện

Hướng Dẫn Hàm Đếm Ký Tự Trong Excel

Để đếm số lượng ký tự của một ô trong excel, chúng ta có rất nhiều cách để làm. Bằng cách sử dụng hàm đếm ký tự trong excel có sẵn, hoặc trong trường hợp đếm ký tự có điều kiện thì chúng ta kết hợp nhiều hàm lại với…

Read more »
bỏ chữ page trong excel

Bỏ Chữ Page Trong Excel Được Hay Không?

Excel là một công cụ quen thuộc đối với các bạn là “dân kế toán”. Nó giúp các bạn làm các báo cáo tài chính một cách dễ dàng. Tuy nhiên, đôi khi các bạn hay gặp những “rắc rối” nho nhỏ như là: “tự nhiên” xuất hiện chữ “Page…

Read more »
phím tắt chuyển sheet trong excel, phím tắt chuyển sheet excel, cách chuyển sheet trong excel, lệnh chuyển sheet trong excel, chuyển sheet trong excel bằng phím tắt, chuyển sheet nhanh trong excel, phím tắt chuyển sheet trong excel 2010, chuyển sheet trong excel

Phím Tắt Chuyển Sheet Trong Excel

Bình thường khi bạn muốn chuyển đến một sheet nào đó trong Excel, bạn rê chuột đến sheet cần chuyển và nhấp để chọn. Tuy nhiên, cách chuyển sheet trong Excel này hơi bất tiện. Giả sử, hai tay bạn đang bận thao tác nhập liệu cho file Excel, mà…

Read more »
hiện thanh công cụ trong excel

Các Cách Ẩn, Hiển Thị Thanh Công Cụ Trong Excel

Có nhiều trường hợp bạn vô tình hay cố ý mà nhấn vào “nút mũi tên lên” nằm ở bên phải thanh công cụ Ribbon, động tác này sẽ ẩn thanh công cụ. Và bạn lúng túng không tìm thấy chỗ nào để hiện lại thanh công cụ trong Excel….

Read more »
Địa Chỉ Tương Đối, Tuyệt Đối Trong Excel và Cách Sử Dụng

Địa Chỉ Tương Đối, Tuyệt Đối Trong Excel và Cách Sử Dụng

Địa Chỉ Trong Excel Là Gì? Địa chỉ trong excel là một khái niệm mà người dùng excel cần hiểu rõ và lúc nào cũng “PHẢI” sử dụng khi thực hiện các phép tính trong excel. Nó dùng để xác định một ô (tiếng anh gọi là cell) trong excel…

Read more »